Mi ne scias kiel adresi al vi. Eblecoj estas multaj, ĉiu ŝajnas bona kaj eĉ pli bonaj ŝajnas diversaj kombinaĵoj, ja vi povas esti samtempe gasto, leganto, vagulo, vojaĝanto, spiono, forfuĝinto, atakemulo, malica viruso, afabla bakterio, perdulo kaj oni ne scias kiu ajn – tial anstataŭ vin titoli, mi lasas malplenan lokon – BLANKAN LOKON – por ke vi povu meti tie la plej ĝustan, laŭ vi, titolon. Kompreneble, vi metas ĝin enmense. Ĝi estu BLANKA NOMO.
BONVENU
EN
BLANKAJ
TUNELOJ

Probable vi venis al la plej mistera loko. Nenion oni scias pri ĝi krom tio, ke ĝi ekzistas, kvankam eĉ tio ne estas vere certa kaj senduba. Multaj homoj asertas, ke ĝi estas nur produkto de imago kaj estadi en ĝi kaj esplori ĝin ankaŭ estas nur imagaĵoj. Vi ĉesas imagi kaj ĝi malaperas. Kaj eĉ pli bone estas malŝalti la komputilon. Eble pravas tiuj kiuj pensas ĝuste tiele. Tamen restas iu malkvieto montranta, ke tiaj simplaĉaj metodoj, malŝalti komputilon, fermi libron aŭ forgesi, ne estas sufiĉe efikaj. Nu, eĉ se tio estus l'afero de imagpovo, oni devas memori, ke io nur unufoje imagita, iufoje elpensita kaj pripensita, restas ie, ie arkiviĝas – oni ne scias kie, sed ie ajn ĝi estus, tie ĝin kovras pograde kaj malrapide polvo kaj malpuro, se neniu ĝin memorigas kaj mencias ..... ankaŭ kiam mencias kaj memorigas ...... sur ideale glata kaj pura surfaco ekaperas makuloj, etaj krevaĵetoj, skrapaĵoj, malbrilaĵoj . . . . . . kaj tiele tio kio estis nemateria, aŭ tian trajton pretendis, revis pri tia trajto kaj strebegis al ĝi, malrapide, malrapidege materialiĝas, substanciĝas, kvankam eble estus pli bone paroli kaj skribi pri videbliĝado . . . . . . .

Oni ne scias kiam blankaj tuneloj estis elpensitaj. Oni ne scias kiam iu ilin imagis, nek kiu tiu ulo estis. Oni ne scias kiu kaj kie ekpensis pri blankaj tuneloj la unuan fojon, kiam neklara, nebula, aŭ eble surprize akra, detalplena vizio trakuris ies kapon. Nenion, absolute nenion oni scias pri la historio de blankaj tuneloj. Oni nur povas ion konjekti kaj diveni. Estas neniuj dokumentoj, neniuj priskribaĵoj, neniuj planoj aŭĵoj. Eble estas neniuj legendoj, eĉ neniuj fabeloj, neniuj rakontoj timeme transdonataj flustre, el orelo al orelo, kvazaŭ supozante ke laŭta parolado povus puŝi la parolanton en tian tunelon kaj kiel li revenus? Do ni havas alian situacion ol enkaze de la mistera reto de koridoroj kaj keloj, kiu verŝajne troviĝas sub iu negranda urbeto situanta surpinte de nealta monteto – oni supozas kaj suspektas, ke tuta ĉi monteto estas truoplena samkiel fromaĝo kaj iuj koridoroj atingas eĉ la klostro dek kilometrojn for .... verdire kaj ververke, nur unu koridoro, kiu ligontus la kastelon kun la klostro ..... sed la kastelo tute ruiniĝis, do kolapsis ankaŭ enirejoj al ventro de la monteto . . . . . Eĉ se tiu subsurfaca labirinto ne ekzistas, ekzistas la surfaco, ekzistas la monteto, hirtegas stumpoj de muroj, do eĉ ekstreme maldiligenta kaj pigra kaj rustinta imagopovo sufiĉus. Vere facilas imagi nigrajn truojn kaj tubojn tranĉitajn en helgriza, eble griza-blanka aŭ blankeska roko. Se jes, tiam senklopode oni povas ekvidi la negativon: sufiĉas nur memorigi helege prilumitan koridoron en iu malnova minejo, eble eĉ kun vandoj kovritaj kahele ...... Nenio tia. Nekutimeco de blankaj tuneloj konsistas en tio, ke ili estas tranĉitajn, se tiu vorto havas iun sencon ĉi kaze, en blanka spaco. En blanka MALPLENA (VAKUA) spaco. Tio povus sugesti, ke ie alie ekzistas ruĝaj tuneloj en la ruĝa, malplena spaco, aŭ flava en la flava. Kaj nur la tono, nuanca diferenco de tono, decidas pri ilia ekzistado. Aŭ iom diferenca teksturo. Ĉu fama blanka kvadrato sur blanka fono povus esti la enirejo al iu tia tunelo? Povus esti aŭ estis? Aŭ estas? Se nekutimaj blankaj tuneloj ne estas simpla inverso de kutimaj nigraj tuneloj, ne estos facile verki kaj paroli tiukaze pri fenomeno de tunelumado aŭ kontraŭtunelumado, same kiel pri tunelumado negativa aŭ inversa.

Paroli kaj verki nenion estas pli bone.
 La plej bone estas eniri.<<<


ITINERO 1
ITINERO 2
ITINERO 3
ITINERO 4
ITINERO 5