tak na wszelki wypadek gdyby ktoś chciał coś napisać
just in case somebody would like to write something
nu ĝuste enkaze iu ekvolus verki tajpi kaj sendi ion
liberadek@liberlandia.net