kaj nur la sorĉofrazo mankas
i tylko zaklęcia ciągle brak
and only incantation we lack