Mi agrable informas,
ke tio ne estas la informejo
turista. La informejo turista estas
tute
 sensenca,
ĉar troviĝas ĉi tie nenio kion mi
kaj vi povus ekkonsideri, e
ĉ kun plej klaraj
intencoj, atrakcio turista. 
Ĉi tie troviĝas nur
malatrakcia
ĵoj. Kompreneble, mi facile imagas, ke
la plena manko de atrakcioj povas esti io ege
atrakcia kaj igi ekstremajn spertojn kaj impresojn.
Nu, kaj kio pro tio? Nenio. Tute nenio. Neniego.


Mi informas, ankaŭ agrable, ke iuj ajn formoj de
turista aktiveco, estas plej malagrable akceptataj
ĉi tie. Pro tio (kaj pro aliaĵoj ankaŭ) mankas kaj
malaĉeteblas ĉi tie iuj ajn gvidlibroj. Mankas ankaŭ
itineroj, montriloj, indikoj, sugestoj, sufloraĵoj.


Kaj plu... Mi informas, ke tio estas informejo nenia.
 Mi informas neniun pri nenio.
Mi neniel instrukcias.
Koncize verkante:
NENIUJ INFORMOJ AKIREBLAS.

Tamen manko de informoj rezultigas jenan informon:
 
ĉ i o  e s t a s  i n f o r m o
Pri tio mi informas vin kun e
ĉ pli granda
plezuro
 kaj kontentigo.

Kaj bonvolu memori, ke la oficiala
lingvo en Liberlandio estas
ajna lingvo.