zakaz wspinaczki z powodu złej pogody  /  no climbing due
to bad weather /
grimpado malpermesita pro malbona vetero